Obsługa programów akceleracyjnych

Osadzenie startupów w rynkowej rzeczywistości, komercjalizacja rozwiązań oraz skuteczne pozyskiwanie funduszy na rozwój Startupu – te 3 główne założenia powinny być efektem dobrze przeprowadzonego programu akceleracyjnego.
Szerokie grono partnerów, pośród których znajdują się ludzie biznesu i specjaliści m.in ds. marketingu, prawa i księgowości zapewniają bogate zaplecze merytoryczne i wysoką jakość usług.
Skuteczność każdego programu akceleracyjnego opiera się na dobrym kontakcie i współpracy pomiędzy Startup-ami a partnerami w postaci największych firm. Zadaniem realizatora programu jest bycie najlepszym łącznikiem pomiędzy tymi stronami, aby produkt finalny był jak najwyższej jakości.

Realizację programu akceleracyjnego można podzielić na kilka etapów:

I ETAP: Scouting Startup-ów

Poszukiwanie Startup-ów o ustalonych parametrach (względy technologiczne, biznesowe oraz prawne). Dane rozwiązania zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym przez osoby specjalizujące się w obszarach działalności Startup-ów.
Scouting jest skuteczną metodą na pozyskanie innowacyjnych rozwiązań problemów a zastosowana w przemyślany sposób przynosi bardzo zadowalające rezultaty dla organizacji.

II ETAP: Wsparcie merytoryczne Startup-ów.

Etap ten jest złożony z części szkoleniowej i mentoringowej. Szkolenia i mentoring dotyczą aspektów i problemów związanych zarówno z początkowymi fazami działalności firmy, a także z działalnością na zaawansowanym etapie rozwoju. Metodyka warsztatów i Case Study skutecznie eksponuje aspekty, z którymi mierzą się młodzi przedsiębiorcy, pozwalając im uniknąć wielu, często nieprzyjemnych niespodzianek oraz stworzyć możliwie jak najlepszy produkt finalny. Etap ten dotyczy m.in. takich kwestii jak:

 • Walidacja pomysłu biznesowego
 • Ocena zasobów i innowacyjności firmy
 • Wsparcie w zakresie opracowania strategii sprzedażowej
 • Określenie strategii marketingowej i ekspansji firmy
 • Wsparcie w zakresie budowania zespołu biznesowego

III ETAP: Przygotowanie do prezentacji modelu biznesowego na Demo Day

Profesjonalne szkolenia oraz konsultacje z zakresu Pitchingu i prezentacji publicznych pozwala uczestnikom projektu doskonale przygotować się prezentacji finałowej podczas Demo Day. Wieloletnie doświadczenie, zdobywane przez trenerów podczas wielu szkoleń i konferencji biznesowych w Polsce i za granicą pozwoliło opracować sprawdzone schematy, które gwarantują sukces przed publiką.

IV ETAP: Przygotowanie Demo Day

Na koniec programu akceleracyjnego odbywa się Demo Day. Jest to okazja na zaprezentowanie się najlepszych startup-ów przed inwestorami, funduszami inwestycyjnymi oraz Aniołami Biznesu. Podczas 5 minutowych wystąpień zadaniem Startup-ów będzie wykorzystanie całej wiedzy zdobytej podczas szkoleń i jak najlepsze zaprezentowanie swojego modelu biznesowego. Zadaniem Startup-ów będzie także odpowiedź na zadawane przez inwestorów pytania i obrona swojego projektu. W celu rzetelnej oceny i wybrania najlepszych projektów zostanie powołana komisja oceniająca, która będzie przyznawała punkty za poszczególne elementy prezentacji.

Przykładowa oferta szkoleń

Funding Models

Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania jest niemal podstawą późniejszego powodzenia dobrego pomysłu biznesowego. Mamy wiele możliwości na rynku, z których warto skorzystać. Na szkoleniu FUNDING MODELS zostaną poruszone m.in. następujące kwestie:

 • Na czym najbardziej zależy inwestorowi?
 • Jak znaleźć anioła biznesu?
 • Jak przygotować się do spotkania z inwestorem?
 • Jakie mamy obecnie dostępne dofinansowania z UE na rozwój firmy?
 • Kiedy kredyt opłaca się bardziej od dotacji czy inwestycji?
 • Model funkcjonowania Funduszy VC
Pitching i wystąpienia publiczne

Spotkanie z inwestorem to bardzo ważny etap dla Start-upów szukających
zewnętrznych źródeł finansowania. Umiejętność przedstawienia swojego pomysłu, mając ograniczenia czasowe i towarzyszący stres przysparza wielu trudności szczególnie młodym przedsiębiorcom.

Oto przykładowe elementy programu szkolenia:

 • Jak wygląda komitet inwestycyjny?
 • Jak przygotować Pitch, który przekona do Ciebie inwestora?
 • Jak przygotować skuteczną prezentację dla inwestora?
 • Na czym najbardziej zależy inwestorowi i czego unikać podczas prezentacji?
 • Techniki walki ze stresem
 • Teoria złotego kręgu, test windy, elementy komunikacji niewerbalnej
Model Biznesowy Firmy (BUSINESS MODEL CANVAS)

Model biznesowy – to pojęcie wpisało się trwale w krajobraz biznesowy, w Polsce stale obecne jest w rozmowach między startupami w początkowej fazie rozwoju a inwestorami. Jedną z najbardziej znanych koncepcji w odniesieniu do modeli biznesowych jest Business Model Canvas, który precyzyjnie wyjaśnia w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartości swoim klientom. Jest to bardzo skuteczna metoda na zastąpienie Biznesplanu.
Canvas przedstawia 9 kluczowych obszarów działania biznesu. Budując taki Model należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jaką wartość oferujesz swoim klientom?
 • Kim są twoi klienci i jakimi kanałami komunikacji do nich dotrzesz?
 • Jakie poniesiesz koszty i jakich przychodów oczekujesz?
 • Z kim nawiążesz relacje partnerskie i jakie zasoby będą kluczowe do osiągnięcia przez Ciebie celu?

W trakcie szkolenia otrzymasz szeroki pakiet wiedzy, który wyjaśni, jak sporządzić taki model efektywnie i pomoże zrozumieć rzeczywistość biznesową. Pozwoli to na uniknięcie niespodzianek na drodze prowadzenia firmy, a także szybsze wygenerowanie zysku.
Na szkoleniu przedstawione zostaną także przykłady firm wzorcowych, które dzięki świetnie sporządzonemu modelowi osiągnęły sukces.

Tworzenie zespołu (TEAM BUILDING)

Każdy z nas wie, jak istotna jest umiejętność pracy w zespole. Jak powszechnie wiadomo – razem można zdecydowanie więcej ! Niezależnie czy jesteś kierownikiem projektu, czy członkiem zespołu powinieneś poznać pewne schematy i zasady, które są wyznacznikiem grupowego sukcesu. Ważna jest także umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach – na szkoleniu dowiesz się, jak to zrobić!

Program szkolenia zawierać będzie m.in. takie zagadnienia jak:

 • Pojęcie zespołu, rodzaje zespołów
 • Jak zbudować zespół złożony z osób o różnych cechach i umiejętnościach?
 • Cechy idealnego zespołu i etapy jego organizacji
 • Zasady skutecznej komunikacji w zespole – poziomy i struktury komunikacji
 • Sytuacje kryzysowe i konfliktowe – techniki radzenia sobie z nimi
 • Stymulowanie rozwoju zespołu
Rozwój Produktu (LEAN PRODUCT DEVELOPMENT)

Lean Product Development oznacza proste, innowacyjne podejście do wyzwań stojących na drodze rozwoju produktu. Odpowiada m.in. na problemy związane ze skróceniem długich cykli produkcyjnych, wysokimi kosztami rozwoju czy koniecznością wdrożenia bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Konspekt szkolenia w pigułce:

 • Kreatywność – podstawa innowacyjnego procesu (rodzaje i źródła innowacji)
 • Definiowanie potrzeb grup docelowych
 • Podstawowe błędy przy wprowadzaniu produktu na rynek
 • MVP – minimalny możliwy produkt, czyli jak planować eksperymenty dla startupów w oparciu o MVP
 • Elementy analizy rynku: określanie wielkości rynku, bariery wejścia na rynek, zagrożenia i szanse z tym związane
Rozwój Marki Osobistej (PERSONAL BRANDING)

Każdy z nas wie, jak dużą rolę odgrywa nasza osobista marka – obojętnie czy
prowadzimy własną firmę i staramy się pozyskać grono stałych klientów czy pracujemy na etacie, bo dobra marka pozwoli nam się wyróżnić na konkurencyjnym rynku specjalistów. Aby wiedzieć jak skutecznie zaplanować proces jej tworzenia, warto poznać kilka zasad, które Ci w tym pomogą.

Oto przykładowe kwestie omawiane na szkoleniu:

 • Dlaczego warto budować markę osobistą?
 • Jaki wpływ na rozwój firmy i wyniki sprzedażowe ma marka osobista?
 • Jak zdefiniować własną markę i znaleźć jej wyróżnik?
 • Jakie są dostępne narzędzia pomocne w budowaniu marki osobistej?
 • Jak określić odbiorców swojej marki i stworzyć spójny wizerunek?

Porozmawiajmy o możliwościach współpracy

Michał Misztal

kontakt@michalmisztal.pl

+48 515 229 779

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt